Korrektur

Rettinger (og klager på ©-krenkelser) til janegil@stones.com