Brukerveileding UniTel MEMO

Utdrag av bruksanvisning for UniTel MEMO. Takk til Norsk Telemuseum! Informasjon om en eldre modell.

Bare browsere som kan vise Unicode Character entity 260E kan se som et bilde av en telefon. Noen browsere ville kanskje kunne se Å i stedet. Netscape 4.75 kan slett ikke finne ut av tastene i denne siden. Hvis dette var en kommersiell side, skulle jeg brukt GIFfer i stedet. Men den er ukommersiell, så jeg gjør som jeg vil .

janegil@stones.com

Repetisjon av sist slåtte telefonnummer

Er det opptatt eller du rett og slett ikke kommer frem, kan telefonnummeret sendes på nytt ved et trykk på Re- tasten.

Det siste telefonnummeret som er slått inn via tastaturet, blir automatisk lagret under Re- tasten. Det ligger lagret helt til det blir slått et nytt telefonnummer.

Lagring/sending av telefonnummer under Re-tasten

Ønsker du f.eks. i ro og fred å slå opp i telefonkatalogen, for å finne et telefonnummer, som du bare skal bruke en gang, kan dette telefonnummeret midlertidig lagres under Re- tasten.

Hvis du slo feil:

Trykk P + Re - tastene eller løft av telefonrøret og legg det på igjen, for å starte på nytt.

Når telefonnummeret skal sendes:

Lagring av nummer under 1–9-tastene

I unitel Memo kan du forhåndsprogrammere og lagrte 9 telefonnumer. Hvert telefonnummer kan ha inntil 16 siffer. Telefonnumrene lagres under tastene 1–9 på adresse P1, P2 til P9.


Eksempel: Telefonnummer 84 30 60 skal lagres på adresse P9.

Sending av lagret telefonnummer under 1–9-tastene

Eksempel: Ønsket telefonnummer er lagret på P9.

Overføring av sist slåtte telefonnummer til 1–9-tastene

Eksempel: Sist slåtte telefonnummer ønskes overført på adresse P1.

Batteri

Pluggen tilkoblet linjen, og røret av ved batteribytte, for at du ikke skal miste telefonnummer som er lagret i apparatet.

Batteriet blir «tappet» når tastene trykkes mens telefonrøret ligger på. Du bør derfor passe på at bøker eller andre ting ikke ligger på tastaturet og trykker ned tastene.