Tyssøy

kajak2001.en.html#jun13

Good old Sol beginning to heat the camp at Tyssøy. 60º17.5'N 5º9.5'E. The gulls have raided the garbage bag—I should have known.

Had been heavy seas out of Bergen harbor. "And this is only the beginning, this will be a terrible week." Wondered: If I just give up right now, will I reach the night train to Kongsberg (and Ári)? A wave tore my cockpit cover partly off, should have realized I should tighten it. (Finally did the last day, when it got all off while training rolls in Sandviken.) Got into calm waters on the lee side of Kvarven—preparing to get the weather real bad against us when rounding the cape. Strangely, there was warm sunny calm on the other side.

Norwegian radio P1 was supposed to have a weather report yesterday at 10 PM? Error at dnmi.no, or have I messed up my notes? Do I need an RDS-radio? SMS-weather for Fjell (We are in Fjell?) said rain Wednesday and showers Thursday. Radio says just nice weather all over the west coast, radio turned out to be right. One test may not enough to conclude that it's useless. But at about one € apiece, enough for me to stop testing. Had whale (Balaenoptera acutorostrata) for dinner—delicious!

Doubting very much if we'd keep dry in rainy weather. Messing too much around, not remembering where things are. Though the system is really simple: What you need, is at the bottom, so everything else must out first. And I get wet when paddling, even in the calmest weather. Do need a better anoraq.

Riding south with a healthy current. Hope it turns with the tide, so we can get north again .A rather wild tidal race at the Steinsundholmene west of Bjorøy.

kajak2001.html#jun13

Sola begynner å varme leiren på Tyssøy. 60º17,5'N 5º9,5'Ø. Måkene har raida bosspåsan. Det visste jeg jo egentlig godt at de kom til å gjøre.

Tung sjø ut av Bergen. «Og dette er bare begynnelsen.» Spekulerte: Hvis jeg snur nå, når jeg nattoget til Kongsberg (og Ári)? En sjø tok trekket mitt delvis av, det skulle fått meg til å fatte at jeg burde stramme strikken. Men det forsto jeg ikke, ikke før det gikk helt av under rulletrening i Sandviken den siste dagen. Kom i le av Kvarven – forberedt på å få det enda verre i trynet når vi kom rundt pynten. Men nei – der var det rent sommer.

NRK P1 hadde da ikke værmelding i går klokken 22? Feil på dnmi.no, eller har jeg skrevet av feil? Har jeg bruk for RDS-radio? SMS-vær for Fjell (er vi i Fjell?) sa regn onsdag og byger torsdag. Radioen sier bare pent vær på hele Vestlandet, og den fikk rett. En stikkprøve er vel ikke nok til å konkludere at SMS-værmeldinga er ubrukelig. Men når de koster 6,50 for stykket, er det nok til at jeg avslutter testen. Åt hvalbiff til middag i går, deilig.